2,3 млрд. лв. държавни пари без реален контрол от министъра на икономиката. Това е един от изводите в одит на Сметната палата за периода 2018-2019 година.

Според одиторите Българската банка за развитие (ББР) е отпускала кредити основно на големи предприятия и най-големите кредитополучатели не са в сфери с обществена значимост - например в производството на тютюневи изделия, на кокс и рафинирани нефтопродукти, търговска верига за техника.

В същото време възнагражденията на ръководството на банката са сериозни.

„Те са два пъти по-големи от тези на членовете на Управителния съвет на БНБ - освен тези заплати, те са се самоназначавали за членове на Управителния съвет на техни дъщерни дружества и си гласуват съответните възнаграждения, 30% допълнително“, заяви председателят на Сметната палата Цветан Цветков.

Министър на икономиката тогава е Емил Караниколов. От месеци той е неоткриваем за Сметната палата, която не успява да му връчи доклада. Сегашният икономически министър получава 10 препоръки за нередности. Според него с въвеждането на лимит от 5 млн. лева на кредит, са спрени заеми за 850 млн. лева.

Реален контрол икономическият министър има върху едва 10 дружества, други 44 са под шапката на различни холдинги и без надзор. Според одиторите предприятията работят, за да осигуряват приходи за дейността си и за заплатите на шефовете.

„С една дума абдикация на министъра на икономиката за управление и надзор на държавните активи. Тяхната стойност е 2,3 млрд. лева.

Според Кирил Петков голяма част от тази структура дава непрозрачност за харчене на средствата на държавата.