До 2027 г. уредите за дялово разпределение трябва да бъдат подменени с дистанционни, прие на първо четене парламентът. Със 71 гласа "за", 0 "против" и 12 въздържали се депутатите одобриха промени в Закона за енергийната ефективност, предаде БТА. 

В законопроекта е регламентирано разработването на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради с хоризонт на изпълнение 2050 г. 

Подмяната на търговските уреди и на уредите за дялово разпределение с дистанционни ще даде възможност за ежемесечни фактури, няма да има изравнителни сметки, лесно ще се хващат хората, които злоупотребяват или крадат енергия спрямо своите съседи, и това ще даде по-голямо доверие на потребителите спрямо доставчиците на услуги, посочи председателят на парламентарната комисия по енергетика Валентин Николов (ГЕРБ). 

Той обясни, че подмяната трябва да се направи до 2027 г. и след това всички доставчици на услуги - ВиК оператори и топлоснабдяване, са задължени да извършват ежемесечно отчитане на потреблението, без изравнителни сметки в края на годината.

Рамадан Аталай (ДПС) постави въпроса защо смяната на уредите ще е за сметка на клиента. Много пари се изразходиха за саниране на сградите, но досега нямаме анализ колко енергия е спестена при крайния клиент и колко мощности можем да закрием или да минем на производство на енергия от други мощности, посочи Аталай. 

Според Таско Ерменков от БСП държавата нищо няма да направи, а всички мерки трябва да бъдат изпълнени от задължените лица.