Служебният кабинет ще обсъди приема и размера на таксите във висшите учебни заведения. 

Правителството ще определи броя на студентите и докторантите, които ще приемат висшите училища и научните организации през учебната 2017 – 2018 г.

На заседанието ще бъдат утвърдени и таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за следващата учебна година.

Очаква се да бъде обсъден и одобрен план за демографското развитие на България, както и съставът на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.