След серията от палежи на защитени местности - ще има ли наказани и по какъв начин се осъществява контролът над обществено значимите територии.

Драгоманското блато, което пламна, е част от "Натура 2000". Защитено е и от Рамсарската конвенция, но не официално обявено от държавата за защитена зона. Въпреки че такова предложение съществува още от 2005 г., процедурата завършва неуспешно.

Снимка: btvnovinite.bg

Екоминистерството посочва като причина несъгласието на частни собственици, които имат терени от блатото.

„Това, че липсва охрана, не означава, че не се осъществява контрол по реда на Закона за биологичното разнообразие. Контролът се осъществява от РИОСВ по ред, записан по закона за биологичното разнообразие“, обясни Айлин Хасан, главен експерт в отдел "Натура 2000“.

Снимка: btvnovinite.bg

Справка в регистъра на екоинспекцията показва, че като защитени са вписани 1362 обекта. От тях се охраняват постоянно само националните паркове и няколко резервата.

Защитени ли са "защитените територии" – отговорът в bTV Репортерите тази вечер след централната емисия новини.