От началото на учебната година Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извърши 1264 проверки в страната при засилен официален контрол в училищните столове и бюфети на територията на училищата.

Установени са 18 кг храни от животински произход с неправилно съхранение и с изтекъл срок на годност. Издадено е едно разпореждане за спиране на цялата дейност на обект, регистриран на територията на училище.

Установени са 54 несъответствия, за които са издадени 32 предписания в училищни столове и 22 предписания в обекти. Съставени са 8 акта за административни нарушения, санкциите за които са на стойност между 2000 и 4000 лв.

Издадено е едно разпореждане  за спиране на цялата дейност на регистриран обект на територията на училище в Област Стара Загора.

За периода 13-30 септември инспекторите са проверили 552 обекта, в които се приготвя храна на място; 353 обекта, в които храната се доставя от фирми за кетъринг и 359 обекта в училищата – павилиони и лавки.

Най-честите констатирани нарушения са свързани с неправилно съхранение на храни, необявяване на алергени в храните, неспазване на противоепидемичните мерки от персонала и други.