Няма унищожени дюни, но има засегнати дюнни местообитания при изкопа на ров край Южния плаж на Несебър. Това е установила проверката на екоинспекцията в Бургас.

Изкопът между дюните е незаконен, защото не е съгласуван с инспекцията. Той е прокопан от Ловното стопанство в Несебър след предписание от ековластите да ограничат навлизането на моторни превозни средства в защитената зона. Преграда е трябвало да бъде направена от северната страна на плажа, а не от страната на пътя.

„Самите дюни, които са предмет на защита по Закона за защитените територии не са докоснати, но е нарушена целостта на природното местообитание дюни, което обхваща цялата зона, която е защитена по НАТУРА 2000", коментира Павел Маринов – директор на РИОСВ в Бургас.

"За да може да ограничим това навлизане с АТВ-та, които унищожават сиви и бели дюни, ние сме издали предписание в началото на януари тук да се сложат трайни препятстващи съоръжения, които могат да бъдат няколко вида, но не сме имали предвид ров", каза още той.

На ловното стопанство ще бъде издадено предписание и ще им бъде наложена глоба, която за юридически лица може да е между 5000 и 500 000 лева.