Инспектори от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) не установиха нарушения във функционирането на къща за гости в Лясковец при изненадваща проверка.

Инспектори от МЗХГ и Държавния фонд "Земеделие", както и представители на Инспектората към министерството, посетиха къща за гости, изградена със собствени инвестиции и със съфинансиране по Програмата за развитие на селските райони от предишния програмен период.

Собствениците на къщата са кандидатствали за финансиране за допълнително оборудване от новия програмен период, за което им дава право Програмата за развитие на селските райони.

Екипът от проверяващи, ръководен от Стефан Спасов, началник на отдел "Водено от общностите местно развитие" към министерството, се запозна с документацията и състоянието на къщата, както и с регистрите от цялостната й дейност до момента.

Спасов обобщи, че къщата за гости функционира от 2015 г., използва се по предназначение, има регистър на нощувките и на гостите за целия период на функционирането си.

По думите му в регистрите има голям брой чуждестранни туристи от Португалия, Франция и Румъния, както и месеци, в които са били регистрирани около 150 нощувки.

Собствениците на къщата са предоставили и документация за платени туристически данъци в община Лясковец за периода от 2015 до 2018 година. Документацията напълно отговаря като дейности и разходи, извършени по стратегията за местно развитие на Местната инициативна група "Лясковец-Стражица", отбеляза Спасов.

Мария Маринова, изпълнителен директор на Местната инициативна група, посочи, че до момента собствениците са вложили в своето начинание около 400 хиляди лева собствени инвестиции, били са подпомогнати с европейски средства от близо 75 хиляди лева, а за новия програмен период кандидатстват за финансиране от 68 хиляди лева за допълнително оборудване.

Къщата за гости в Лясковец е първата, от която започват изненадващите проверки на инспекторите от министерството по идея на земеделския министър Десислава Танева; общо 14 къщи за гости в цялата страна, кандидатствали за европейско финансиране по новия програмен период, ще бъдат проверени, припомни Стефан Спасов.