Две двойки черни лешояди отново започнаха да гнездят в българската част на Родопите. За това съобщават от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

Това става па пръв път след цели 31 години и се случва само 14 месеца след започването на реинтродукцията (повторно въвеждане – б.р.) на този вида у нас, осъществявана от БДЗП в сътрудничество с фондация „По-диви Родопи“.

Новосформираните двойки се състоят от четиригодишни птици, освободени през 2022 г.

Гнездата, които те използват, са изкуствени и построени от екип на БДЗП и Фондация „Карталско гнездо“. В момента лешоядите активно надстрояват гнездата и ги защитават от други птици.

Дейностите  по връщането на черния лешояд в българската част на Източните Родопи стартираха през 2022 г. Тогава – през май месец, е транспортирана първата група от 17 птици, освободени през ноември същата година между град Маджарово и Ивайловград от специално изградена за целта волиера (голяма клетка за птици – б.р.).

През 2023 г. са доставени други 13 черни лешояда, които отново, след период на адаптация в специалната волиера, са освободени през ноември.

Двете групи черни лешояди са транспортирани от Испания благодарение на испанската неправителствена организация GREFA (Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona), която от години работи за размножаването и реинтродукцията на застрашени видове диви птици.

През следващите няколко години е планирано да се освобождават по 6-10 индивида годишно като част от текущата програма.