На 24, 25 и 26 март се очакват слаби и средни геомагнитни бури от степени G1 и G2 (Kp 5 и Kp 6). Причините за тях са коронално изхвърляне на плазма от Слънцето, която ще взаимодейства със земната магнитосфера в петък, събота и неделя.

Снимка: NASA, SDO

Върху днешната снимка на Слънцето се открояват ясно 6 региона със слънчеви петна.

Още по-интересна е короналната дупка в долния край на Слънцето. Размерите ѝ са почти 30 пъти колкото диаметъра на Земята.

Снимка: NASA, SDO

Короналните дупки са източник на слънчев вятър, достигащ скорост от около 500-800 километра в секунда. Слънчевите ветрове от тази коронална дупка се очаква да достигнат нашата планета до края на тази седмица.

Астрофизиците напомнят, че няма поводи за притеснение. Хроничноболните и хората с метеочувствителност може да изпитат дискомфорт по време на слабите до средни геомагнитни бури на 24, 25 и 26 март.

В последните два дни на месеца - 30 и 31 март, също има прогноза за слаби геомагнитни бури от степен G1 (Kp 5).

Вижте още за геомагнитните бури тук: