Има три хипотези за аварията в третия лъч на софийското метро, която затвори движението между станциите „Театрална“ и „Хаджи Димитър“.

Първата хипотеза: Извънредно покачване нивата на подземните води. Това се нарича воден подем и оказва силен натиск върху плочата на релсовия път. В резултат на натиска, бетонът, вероятно с дебелина 1 метър, по пътя се е напукал и това е повдигнало релсите. При тази хипотеза това не е човешка грешка, а извънредно въздействие на подпочвените води.

Втората хипотезата: Влошени физикомеханични свойства на почвата под тунела на метрото. На практика това означава буквално втечняване на пясъците. Така стените на тунела потъват, а средата, там където са релсите, се издига.

Трета хипотеза: Тя е свързана с човешка грешка, а именно - проблем с конструкцията. В този случай горните две хипотези не са взети предвид или от проектанта или от изпълнителя на софийското метро.

Може ли широката 3 метра река Перловец, до която минава Софийското метро, да е по-опасна от широката 300 метра Темза, под която лежат три линии на лондонското метро? Проф. Стефчо Стойнев от минно-геоложкия университет е проучвал подпочвените води в квартал „Хаджи Димитър“.

„Тук водоносният хоризонт продължава до една дълбочина около 30-35 метра. Ами, вижте Темза. И там има подземни води, но терасата на Темза и терасата на Перловска са еднакво водообилни, с еднакво количество вода. В София, особено в тази част на котловината, има изключително много водоносни зони“, обяснява Стойнев.

Скритата сила на Перловската река трябва да е била взета предвид от проектантите на метрото. Третата линия е планирана преди около пет години. Проектантът е починал, а от фирмата засега отказват коментар. 

На място пред проблемната метростанция срещаме ръководители от фирмата, построила участъка. Той отказа коментар. Сподели, че количествата вода под тунела са колосални.

Ако наличието на много вода под София е отчетено при проектирането, остава въпросът дали конструкцията е изпълнена качествено. Или виновна ще се окаже скритата сила Перловец. Очаква се метрото да не работи още около 2 месеца, докато тунелът бъде ремонтиран.