Увеличение със 178% - толкова е поискала топлофикацията във Велико Търново. Това е и най-голямото увеличение за страната, сочат данните за новите цени.

От „Топлофикация ВТ“ АД са поискали скок на цената от 131,68 лева за мегават час на 365,93 лв.

Дружеството в Плевен също иска шоково поскъпване – от 96,88 лв./MWh на 215,03 лв./MWh. Това се равнява на 122% скок.

И третата топлофикация с искане за рекордно повишаване на цената е тази в Бургас. Там се предлага цената да скочи от 94,93 лв./MWh на 199,36 лв./MWh или със 110% отгоре.

При „Топлофикация София“ се иска почти незначително намаление на цената с 0,22% - от 137,86 лв./MWh на 137,55 лв./MWh.

Друго голямо поскъпване – почти 55% е поискано от топлофикацията в Перник. Там исканата цена е 180,24 лв./MWh спрямо 116,71 лв./MWh.

„ЕВН България Топлофикация“ пък иска увеличение с 23% или от 137,66 лв./MWh на 169,36 лв./MWh.

Електрохолд не иска промяна в дневната тарифа, но предлага почти двойно увеличение на нощната. От "Енерго Про" не са поискали промени в тарифите.

Мария Стефанова е абонат на „Топлофикация - Велико Търново“, която предлага едно от най-драстичните увеличения на тарифата за следващата зима. Ползва само един радиатор, при това икономично, а сметките през изминалата топла зима са по 100-ина лева на месец.

„Абсурдно, абсурдно, пълен абсурд. То трябва да вземаш заеми, да тегля кредити, за да се отопляват на парно, е пълен абсурд“, казва Мария.  

Според асоциацията на топлофикационните дружества разликите в тарифите, които те предлагат, са дължат на различните разходи, които имат и трябва да покрият с цените на топлинната услуга. Твърдят, че окончателните цени няма да са като тези в заявленията: 

„Трябва да отбележим, че са заложени цени на газа и на тока в момента на подаване на заявленията, т.е. края на март. А в реалните цени, които ще изчисли КЕВР, ще се заложат прогнозни за следващия период, т.е. няма да имат нищо общо с тези, които са заложени в заявленията“, каза Кремен Георгиев, Асоциацията на топлофикационните дружества.

Различни причини за по-високите цени при някои от дружествата виждат енергийни експерти.

„Спада на цените на ел. енергията на борсата, намалява постъпленията от продажба на ел. енергия на топлофикациите и оттук се срива техния икономически модел единствения начин да компенсират особено постоянните си разходи е да вдигат цените“, каза Иван Хиновски, енергиен експерт, български енергиен и минен форум.

Очакванията са през новия отоплителен сезон цените на природния газ да не са така високи, както при вече отминалия.

„Обратно действа инфлацията, обратно вероятно сега ще действа върнатото ДДС на 20%, тъй като 9-те процента действат до 1 юли. Така че целият този микс от фактори по мое мнение ще доведе или до или задържане или минимална промяна на цените“, обясни Георгиев.

Окончателните решения на регулатора тепърва предстоят.