Обрязването е характерна традиция за религии като юдаизма и исляма. С извършването на ритуала хората изразяват принадлежност към съответната религиозна общност. В исляма "сюннет" са думите и делата, които пророкът Мохамед е изрекъл, извършил и заповядал да се спазват, към които спада и обрязването, също наименовано "сюнет". 

Началото на традицията на обрязването се свързва с пророка Ибрахим. За мюсюлманите в България събитието е голям семеен празник, наричан "детска сватба". Момчетата се обрязват на няколкогодишна възраст. В предходния ден се коли курбан, като за целта се избира здраво и хубаво животно, най-често овен. За празника се канят близки, роднини и съседи.

Самият ритуал на обрязването в миналото се е извършвал от специални лица, наречени сюнетчии. Детето е получавало подаръци - хубави нови дрехи. По време на социалистическото управление сюнетът е бил забранен от властите, но въпреки това много хора тайно са обрязвали момчетата си.