Националната компания „Железопътна инфраструктура“ внедрява модерна информационна система, която ще подпомага планирането и управлението на влаковото движение в страната.

Системата за управление на влаковата работа (СУВР) е разработена по европейски проект и представлява едно от най-съвременните софтуерни решения в тази област, съобщиха от Министерството на транспорта.

Целта на проекта е подобряване на качеството на услугите на жп транспорт, чрез намаляване на времето за обработка, както и транзитното преминаване, приспособяване на пропускателната способност на железопътната мрежа към атрактивната от търговска гледна точка честота на транспортните услуги, повишаване на експлоатационните параметри по отношение на сигурност, надеждност, безопасност на транспортните операции и отчитане в реално време на реализираната влакова работа.

„Системата ще бъде от голяма полза както за служителите на НКЖИ, така и за железопътните превозвачи, които ще могат много лесно да планират своите превози и да получават справки във всеки един момент“, каза заместник-министърът на транспорта и съобщенията Бисер Минчев по време на събитие за представяне на резултатите от проекта.

По думите му, това ще позволи по-ефективно планиране на капацитета на жп инфраструктурата и автоматизирано изчисляване на инфраструктурните такси, което е от голяма полза за бизнеса.

Заместник-министър Минчев изтъкна, че освен подновяването на железопътния състав, реконструкцията на линиите и жп гарите, модернизацията на жп транспорта минава през дигитализация в управлението на услугите.

„Това са важни процеси, които остават скрити за пътниците, но са неизменна част от ежедневието на служителите в центровете за управление на железопътния трафик“, допълни Бисер Минчев.

Очаква се софтуерът да бъде въведен в експлоатация през декември 2023 г. Предвижда се новата система да обезпечи безопасността на превозите и предотвратяването на произшествия и инциденти, така и намаляване на разходите за поддръжка на железопътната инфраструктура и ПЖПС (подвижен железопътен състав), осигуряване на равен достъп до железопътната инфраструктура, управление на капацитета, събиране на реални инфраструктурни такси за ползване на железопътната инфраструктура, превозни такси и др.