РИОСВ-Велико Търново проверява сигнал за мащабно замърсяване във водите на река Янтра. Сигналът за синьо-зелен наситен оттенък на реката е постъпил в екоинспекцията днес следобед.

Зрители сигнализираха за нередността и до bTV. Замърсяването е в района на Стамболовия мост.

Снимка: bTV

Снимка: bTV

Взети са проби от водата в различни точки по поречието на Янтра, но резултатът от анализа ще бъде готов след дни. В отговор на наше запитване от екоинсоекцията обясниха, че екип от експерти все още търси причината.

Водата постепенно се избистря и явни следи от замърсяване няма.

 

На следващия ден източникът на оцветяване на водите в реката беше установен. Експертите са открили, че в шахта за битови води преди заустване в градския колектор, на територията на дървопреработвателно предприятие, постъпват оцветени води в синьо-зелен цвят. 

Касасе се за боя, използвана в производството, която по информация на дружеството е безвредна. Изпускането ѝ в шахтата е преустановено. Допълнително ще бъде извършен анализ по показатели на взетата водна проба в лабораторни условия. На обходените места не е установена умряла риба.

РИОСВ–Велико Търново ще предприеме административно наказателни мерки към дружеството нарушител.