Има голяма вероятност да се запази данъчното облекчение за млади семейства, които изплащат ипотечен кредит. Това обяви финансовият министър Петър Чобанов по време на срещата за тристранно сътрудничество между правителството, синдикатите и работодателите.

Преди около седмица стана ясно, че проект за изменение на Закона за облагане на доходите на физическите лица предвижда отпадане на данъчните преференции за младите български семейства. В момента те приспадат от сумата на годишните данъчни основи направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит за купуване на жилище.

Чобанов обяви след срещата, че няма да има необлагаем минимум на доходите. Въвеждането на такъв минимум беше поискано от синдикатите и неподкрепено от работодателските организации.

„Поради липса на съгласие, предпочитаме да не прибягваме към въвеждане на необлагаем минимум. Като цяло имаме опростена данъчна система, която функционира добре. Нашите мерки са насочени към заздравяването й, да видим какво и колко можем да събираме догодина”, посочи министърът.

Той се ангажира данъчната система да бъде укрепена през следващата година. „Оставяме отворена вратата за дискусии по основни теми, като например темата със семейното подоходно облагане. Тази врата не е затворена. Програмата на правителството ще рестартира икономиката и ще обсъждаме въвеждане на някои елементи от семейното подоходно облагане”, заяви министърът. По думите му - продължава дискусията и допълнителното усъвършенстване на единната данъчна сметка.

„Минималната работна заплата тази година вече беше повишавана. Нямаме консенсус за повишаване. Към момента не е предмет на обсъждане. За догодина виждаме възможност тя да бъде повишена, но това ще бъде дискутирано със социално-икономическите партньори”, каза още Петър Чобанов.

Той обяви още, че не се предвижда тази година данъкът върху лихвите по депозитите да отпадне. От действието на този данък се разчитало на средства от порядъка на 90 млн. лв. Догодина те щели да се използват като допълнителни средства за образование.

Към момента от министерството нямат готовност за законодателни предложения и по отношение на такса смет.

В закона за местните данъци и такси се предвижда намаляване на налога на автомобили , които съответстват на екологичните категории. Работодателите обаче настояват за друга важна промяна. „Таксата за битови отпадъци трябва да се определя на база генерирани отпадъци, а не по дълготрайните активи на компаниите, отново не чухме аргументи защо това на се прави”, подчерта Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал.

„Това е част от една по-голяма дискусия, която в края на тази и в началото на следващата година ще водим и с НСОРБ”, уточни министърът.

Социалните партньори на срещата обсъдиха промени в общо седем данъчните закони. Синдикатите се оплакаха от липса на време да се подготвят с проектите за законови изменения. Те са получили информацията на 18 септември и по думите им времето не е било достатъчно да се съгласуват предложенията и критиките към намеренията на властта.

Работодателите пък се обявиха против промени в данъчни ставки и в подоходното облагане.