„Ако бъда избран за председател на КПКОНПИ, ще ръководя безпристрастно, обективно, правилно и безкомпромисно борбата срещу корупцията”. Това каза кандидатът за председател на комисията Симеон Найденов по време на изслушването в парламента.

„За мен е от важно значение осигуряването на държавна политика в областта на превенцията на корупцията. Това е важно и изискуемо условие за правилната работа на тази комисия. Това предполага и по-голяма отчетност в дейността на комисията пред обществото“, каза още Найденов.

Антикорупционната култура на хората трябва да залегне в програмата на училищата и университетите, смята той.

Найденов заяви, че кадровата обезпеченост към момента не е достатъчна и следва да се увеличи съставът на дирекциите, като се подберат нови качествени хора, които да имат нужните познания и желание да работят срещу корупцията.

„Всички тези нови кадри да преминат проверка за почтеност, ще предложа и по-адекватно заплащане за тази важна и отговорна работа”, каза Симеон Найденов.

Кандидатът за председател на КПКОНПИ посочи, че е бил и от двете страни на бариерата – и като обвинител, и като защитник. Според него този опит ще му бъде от полза, за да ръководи безкомпромисно комисията.