Шестима кадровици оттеглиха предложението си за отстраняване от длъжност на главния прокурор Иван Гешев. Това обяви единият от вносителите Огнян Дамянов.

Първото искане за отстраняването му беше внесено на 12 май от шестима членове на Прокурорската колегия - Гергана Мутафова, Светлана Бошнакова, Йордан Стоев, Огнян Дамянов, Георги Кузманов и Калина Чапкънов.

Те потвърдиха на пленума на ВСС, че подкрепят становището предложението да бъде оттеглено. Последва и дебат дали това изобщо може да се случи, а Иван Гешев сам се обяви против оттеглянето на искането за отстраняването му.

Преди това пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) разгледа днес двете предложенията за освобождаване на главния прокурор Иван Гешев.

ВСС се съгласи първото искане за освобождаване на Иван Гешев да бъде оттеглено със 17 гласа "за" и три "против".
 

Министърът на правосъдието Атанас Славов предложи като допълнителна точка в дневния ред на заседанието да бъдат включени обединените две предложения за предсрочно освобождаване на главния прокурор и разглеждането им по същество.

15 от членовете на съвета подкрепиха предложението на министъра, четирима бяха против.

Предстои членовете на ВСС да изслушат свидетели, както и да разгледат доказателствата по двете предложения за освобождаване на главния прокурор.

Иван Гешев обяви, че ще гласува против искането на неговата оставка. 

Първото искане за отстраняване на главния прокурор дойде заради нарушение на служебните задължения във връзка с разследването на взрива срещу кортежа му, а второто - за изказване, в което той нарича българските политици „боклук“.