КПКОНПИ наложи 10 хил. лв. глоба на директора на Регионална здравна инспекция в Кърджали Виктор Кирчев за конфликт на интереси.

Антикорупционната комисия е установила, че дни преди да заеме длъжността (08.03.2016 г) той е бил управител и съдружник в две търговски дружества - „Чарли – 96“ ООД и „Автогруп“ ООД.

Фирмите са прехвърлени на съпругата му, а за нуждите на служебните автомобили на здравната инспекция, са закупувани резервни части и консумативи пряко от  дружество „Чарли – 96“. За период от четири години Кирчев е подписал общо 10 платежни нареждания по фактури, с които са закупувани авточасти от съпругата му. 

На днешното си заседание КПКОНПИ е наредила разследване за конфликт на интереси по отношение на общински съветник в Общински съвет Пещера.

Според сигнал съпругата му е директор на общинския социален патронаж, а той участва в приемането на решения, касаещи бюджета на патронажа и контрола по разходването му.

Решение на Върховния административен съд от 28.03.2022 г. оставя в сила решението на Административен съд-Кърджали от 09.09.2021 г., с което е отменено решението на КПКОНПИ в частта му, с която на Виктор Кирчев са наложени глоби в общ размер на 10 хиляди лева относно установен конфликт на интереси.