Антикорупционната комисия прие решение за установяване на конфликт на интереси за Румен Пачов – общински съветник, 2015 - 2019 г., в Общински съвет Сандански и член на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност и транспорт. Това съобщиха от пресцентъра на КПКОНПИ.

Румен Пачов е регистриран и като едноличен търговец, с предмет на дейност транспорт и превоз на пътници. За периода 2013 – 2018 г., притежаваните от него автобуси, са обслужвали множество маршрутни линии от общинската пътна мрежа. Въпреки това, общинският съветник е участвал в заседание на постоянната комисия по транспорт и в приемане на предложение относно утвърждаване на транспортна схема на Община Сандански, а след това и в заседанието на Общинския съвет, като е гласувал „за“ тази схема за превоз на пътници.

Така е упражнил правомощия в свой частен интерес – част от автобусните линии са обслужвани по договор от него самия, като едноличен търговец. Наложени са глоби с общ размер на 10 000 лв.