Софийски градски съд постанови вписване на партия „Има такъв народ“ в публичния регистър на политическите партии, става ясно от съобщение на уебсайта на институцията.

Съдебният състав е приел, че са изпълнени всички законови изисквания, молбата за регистрация е основателна и процесуално допустима. Символът на партията също не противоречи на нормата на закона, казват от съда.

В мотивите си за регистрация на партията съдът заявява, че са спазени всички изисквания и се изброяват всички предоставени документи. СГС постановява вписване на Устава на „Има такъв народ“, който е приет на учредително събрание от 16.02.2020 г. и следва да се счита неразделна част от решението на съда по регистрацията на партията.

Решението подлежи на обжалване или протест в 7-дневен срок от узнаването му пред Върховния касационен съд и трябва да бъде вписано в публичния регистър на политическите партии в 7–дневен срок от влизането му в сила, заключават от СГС.