Сградата на Народното събрание вече 136 години остава дом на парламентаризма.

През 1884 година тук е положен основният камък за строежа й, а архитект е Константин Йованович, който е проектирал и сградата на сръбския парламент.

Думите на фронтона – „Съединението прави силата“ от 1997 година са официално част от герба на България. Под този девиз ще творят закони и новите 240 депутати. Не винаги обаче депутатите са били толкова.

Само 145 е бил броят на народните представители, работили в тази сграда, при 7-то Обикновено Народно събрание, а депутатите са достигали и до 415 на брой за период от 5 години по времето на социализма.

С идването на демокрацията и след последното Велико Народно събрание техният брой е постоянно 240.

За толкова места се борят партиите и днес.