Седем водещи архитектурни бюра подадоха проекти в международния конкурс за възстановяване и обновяване на площадното пространство на пл. "Св. Неделя", съобщиха от Столичната община.

Това са - консорциум OW/MA/CL с членове на консорциума: One Works, Maofficina, Сracknell; Студио Паола Вигано; "Конкурент-90" ЕООД; Студио Вилмот; Студио Фуксас; Обединение AI Architects LLD, CLAB Architettura, Юрий Шередега, Дина Дридзе, Евгений Ширинян; Обединение "ДжиТиЕрЕф & Студио Морфе" с участници в обединението: Студио "Морфе" и "Джовани Тортели Роберто Фрасони Аркитети".

На 28 и 29 ноември международното жури ще оцени и класира идейните проекти. В журито участват главните архитекти на Москва и на Варшава, архитекти от Ротердам, Атина, Тирана, както и представители на Камарата на архитектите в България, Съюза на архитектите, Регионален исторически музей София, Университета по архитектура, строителство и геодезия, НАГ и СОС.

Международният конкурс за реконструкция на пл."Св.Неделя" заедно с експониране на разкритото археологическо наследство беше обявен през февруари тази година.

На първия етап на конкурса участваха 14 екипи, като до втори кръг - изготвяне на идеен проект - достигнаха 7, сред които утвърдени архитектурни студиа от Италия, Франция, Русия и България.

На автора на класирания на първо място проект Столична община ще възложи изработването на проектите за обновяване на площад "Св.Неделя".