За първи път от поне 10 години цялата съдебна власт остава без 13-та заплата. Причината е липсата на пари.

На заседанието си в четвъртък Висшият съдебен съвет (ВСС) взе решение да не потвърждава"инициирани суми за изплащане на средства за работна заплата, надхвърляща брутната работна заплата за съответния месец", съобщи „Правен свят”.

Ако някой административен ръководител все пак сметне, че има някакви икономии и реши да ги раздаде под формата на коледни премии или целеви награди, то няма да му бъдат преведени тези суми. Осигуряват се средства само за заплатите за месец декември.

Често парите за премии се осигуряват от преизпълнение на приходите от бюджета и от време на време от преходния остатък. Миналата година ВСС е раздал премии, защото е имало преизпълнение на приходите.

Тази година обаче реалните приходи от съдебни такси е с 20% по-малко от заложеното в бюджета. А увеличаването на цените на ток, парно и други неминуемо доведе и до увеличаване на сумите за текущи разходи и издръжка в съдебните органи. А бюджетът на съдебната система не се увеличава.

От притеснение, че те отново могат да не бъдат изпълнени догодина и от страх, че парите в съдебния бюджет няма да стигнат до края на 2013 г., ВСС е решил да не пипа 30-те милиона лева от преходния остатък, които са останали.