Съветът по киберсигурността към Министерския съвет проведе първото си редовно заседание за 2023 г., съобщават от “Дондуков” 1. На него бе приет отчет за дейността му за 2022 г. и план на действие през 2023 г.

Заседанието се проведе в присъствието на всички представители на институции, имащи пряко отношение към координационни и контролни функции по отношение на разработването и изпълнението на политиките в областта на киберсигурността и повишаването на общото ниво на сигурност в киберпространството.

Съветът по киберсигурността има за цел да подпомага Министерския съвет чрез политическа координация при изпълнението на организацията, управлението и контрола на киберсигурността, включваща мрежова и информационна сигурност, противодействие на киберпрестъпността и киберотбрана, добавят от правителствения пресцентър.