Съветът на ректорите на висшите училища заедно с БАН и Селскостопанската академия може да стане съветник на държавата, като й оказва компетентна помощ в по-трудни моменти. Това заяви в Русе министърът на образованието и науката проф. Николай Милошев. Той пристигна за срещата на Съвета на ректорите, БАН и Селскостопанската академия.

"Много бих искал за в бъдеще, когато аз вече няма да бъда министър, този Съвет на ректорите да може да ползва държавната ни власт тогава, когато иска да получи една концентрирана, обективна помощ и подкрепа в сериозни проблеми, които не са толкова лесно разрешими", коментира проф. Милошев.

Три са законите, които се подготвят от специалистите на министерството, за да бъдат внесени в следващото Народно събрание. Единият е за професионалното образование, вторият е за висшето образование, а третият - неприетият за началното и средното образование. Проф. Милошев обясни, че Законът за висшето образование е разработен с изключение на главата за ролята на държавата във висшето образование. "Не е наша работа, на служебното правителство, защото ние не сме представени от политическа сила, да дефинираме ролята на държавата ", заяви министърът.

Колкото до Закона за научните званията, проф. Милошев призна, че има нужда от поправки, но в разумен баланс. „За времето откакто действа този закон са се появили 1600 нови професори, което е огромна бройка. Считам, че една основна част от тях заслужено са станали професори, но в същото време трябва да гарантираме, че оттук нататък такова нещо не трябва да се случва", категоричен беше министърът.