Съветът на министрите към Съвета на Европа прие резолюция, в която призовава властите в България да въведат видеозапис на разпитите на задържани граждани, съобщава БТА. Отправен е и призив при искане от задържаните да се осигурява достъп на защитник при разпитите в полицията.

Настоява се за осигуряване на бърза и качествена лекарска грижа, както и на освидетелстване на наранявания, получени при задържане в полицията или на други места за лишаване от свобода. 

Предлага се въвеждане на автоматична система към прокуратурата за разглеждане на жалби срещу полицейско насилие и на данни от медицински свидетелства, издадени след полицейски арест.

Българските власти са призовани да осигурят национална система със статистика за жалбите, разследванията и дисциплинарните и наказателните мерки, наложени за малтретиране на задържани и да подкрепят извършването на оценка от омбудсмана или неправителствени организации в тази посока. 

Настоява се с необходимите конституционни или законови изменения да бъде осигурен съдебен надзор над отказите за образуване на разследване, както и да бъдат въведени законови възможности за наказание за извършването на мъчения и за изтръгването на показания от заподозрени в извършването на престъпление.

Отправен е призив предварителните проверки и разследванията на твърдения за претърпяно насилие при разпит да бъдат извършвани от прокурори и следователи, които нямат връзка с уличените служители на реда. Предлага се обвинените в насилие служители по сигурността да бъдат отстранявани от длъжност.