България е изпълнила частично препоръките, отправени ѝ от Комисията срещу расизма към Съвета на Европа през 2014 г.

Това се казва в доклад на Комисията, представен днес.

Посочва се, че по препоръката за организиране на кампания за търпимост към мигрантите не е съобщен напредък. Допълва се, че положението на мигрантите и търсещите убежище в нашата страна не се е подобрило в последните две години.

По втората препоръка – Комисията за защита от дискриминация да предоставя възможност за подаването на сигнали на повече езици, България е проявила изобретателност, се посочва в документа. Въпреки че нашата страна засега дава възможност чужденци да използват услугите на КЗД на друг език само онлайн, с помощта на виртуален преводач, това се възприема като частично изпълнение на задачата.

Съветът на Европа препоръчва формулярите, освен на български, руски, френски, немски и английски език, да може да бъдат подавани и на турски език, тъй като той също се използва в страната.

Използвани са материали на БТА