И.ф. главен прокурор Борислав Сарафов внесе предложение до Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) за дисциплинарното освобождаване от длъжност на прокурор в Апелативната прокуратура във Варна.

Владимир Чавдаров е предаден на съд с обвинителен акт на Софийска градска прокуратура (СГП), внесен в Софийски градски съд (СГС) на 24 август.

Той е привлечен към наказателна отговорност за това, че е държал в апартамент във Варна голямо количество боеприпаси за огнестрелно оръжие - 335 броя, без да има разрешение за това.

Във връзка с образуваното срещу Чавдаров досъдебно производство от 15 август той е отстранен временно от длъжност за срок от четири месеца до приключване на наказателното производство срещу него.

В предложението си Сарафов посочва, че установеното държане без надлежно разрешение на голямо количество боеприпаси, както и последвалите действия по привличане на магистрата в качеството на обвиняем и предаването му на съд, са широко отразени в националните медии и електронни сайтове в негативен за него и прокуратурата аспект.

Главният прокурор посочва, че статутът на Владимир Чавдаров като прокурор, заемащ към момента на извършване на деянието ръководна длъжност - апелативен прокурор на Варна, изисква "висок морал, почтеност, поддържане на доверието в обществото и избягване на всички действия, които могат да накърнят достойнството на професията и да застрашат репутацията на магистратите".