Българската държава няма никакви основания да претендира за собственост на резиденция „Врана“ и парка около нея, реши Софийският апелативен съд.

С решението с дата 27 юли съставът с председател Иво Дачев отменя по-ранния акт на Софийския градски съд, който определи Министерството на регионалното развитие и благоустройството за собственик на имотите.

В мотивите подробно се анализира моделът на собственост преди отмяната на монархията у нас, както и процесите през следващите десетилетия.

На този фон „Врана“ не е сред обектите, които са изключителна държавна собственост, не са предоставени на ведомство, нямат национално значение и не са публична държавна собственост с чел последващо уреждане на отношенията.

„Актът, с който тези имоти са били отнети през 1947 г., към настоящия момент е обявен за противоконституционен, а с оглед неговото правно естество и за невалиден, поради което според общите принципи на вещното право не може да легитимира държавата като собственик на имуществото, което е придобила въз основа на този акт“, пише съдебният състав. Посочва се още, че при подобна хипотеза се възстановява предишното правно положение и няма нужда от нов закон, който да даде резиденцията на бившия монарх.

Съдът отсъжда още държавата да плати общо близо 160 000 лв. на Сакскобургготски и семейството му заради направените съдебни разноски.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд.

За bTV процесуалните представители на държавата казаха, че ще обжалват пред касационната инстанция. 

А от Секретариата на Симеон Сакскобурготски изпратиха становище, в което се казва, че той никога не е коментирал решенията на съда и препоръчват страните да се запознаят с мотивите на съдебния състав.

„Аз смятам, че това е възстановяване на справедливостта. Ако има имот, който е абсолютно безспорен, то това е имението Врана. То е създадено от цар Фердинанд чрез покупка на множество малки имоти“, каза адвокат Валя Гигова.