България е сред трите държави в Европейския съюз, където независимостта на правосъдието се оценява най-слабо. Това сочат данни на Световния икономически форум, представени днес от Европейската комисия, предаде БТА. Най-незадоволително е положението в Словакия, на следващо място по лоши резултати е Румъния, следвана от нашата страна.

Най-голяма независимост на правораздавателната система има във Финландия, Холандия и Ирландия. България се представя по-добре единствено от Люксембург, Швеция, Белгия, Дания и Гърция по отношение на електронното известяване на страните по дадено дело. Нашата страна е последна в ЕС по размер на бюджета за правосъдие, като се вземе предвид, че проучването нe разполага с данни за Белгия, Ирландия и Великобритания, отбелязва комисията.

По броя на съдии на глава от населението България е в челната десетица на ЕС – осмо място. И тази част от проучването не включва данни от Белгия, Ирландия и Великобритания. България от своя страна не е предоставила статистика за броя на гражданските и търговските съдебни спорове, завършили с окончателно решение през миналата година.

По брой на адвокатите страната ни заема средата на класацията, непосредствено до Белгия. България е в средата на класацията за броя на съдиите, които са подложени на задължително обучение.

В обобщението на представените данни се посочва, че в една трета от държавите от ЕС продължителността на съдебните дела е два пъти по-голяма от средното равнище за Общността, което води до множество "висящи" случаи. От ЕК препоръчват за решаването на споровете да бъдат използвани извънсъдебните похвати като медиацията.