Софийският градски съд спря за втори път вписването на  новия състав на надзорния и управителния съвет на Българската банка за развитие в Търговския регистър, съобщава БТА. Решението на съда е от вчера, 29 юни. То може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд.

Преди дни Министерството на икономиката отново поиска новото ръководство на банката да бъде вписано, след като съдът постанови отказ. Това доведе до коментари от страна на служебния министър на икономиката Кирил Петков във връзка с работата на съда и съдията, разглеждал жалбата срещу вписването.

Софийският градски съд и Съюзът на съдиите в България излязоха след това с позиция срещу изказването на Петков.

Вторият опит за вписване в регистъра, който се разглежда от друг съдия, е спрян след молби на Велина Бурска, член на Надзорния съвет на ББР и Николай Димитров, изпълнителен директор на банката, за спиране на регистърното производство.

Според Димитров и Бурска решенията на министъра на икономиката и Надзорния съвет от 23 юни, с които са били избрани нови членове на ръководството на банката, са нищожни, за установяването на което са предявили искови молби пред съда.

Поради това, че регистърното производство и делата на Бурска и Димитров не са приключили, Софийският градски съд постановява спиране на вписването на новото ръководство на ББР в Търговския регистър.

Днес министърът на икономиката заяви, че ресорното министерство ще заведе иск срещу Бурска и Димитров, защото се опитват да спрат уволнението си и така създават вреди на ББР.

„Вече пет седмици не можем да влезем в управлението на Българската банка за развитие, която е раздала неправомерно средства и губим ценно време, в което банката би могла да провежда важни политики за подпомагане на бизнеса. Ето защо ще заведа дело за вреди директно срещу Бурска и Димитров", заяви Кирил Петков.

По думите му в този момент малките и средни бизнеси имат нужда от подкрепа, а държавата не може да използва ликвидността на банката.

„Не можем да назначим временен управител на банката. В момента съм назначил управители и надзор, но те са вътрешноведомствени за банката, докато не се впише в Търговския регистър това назначение, те не могат да представляват банката пред трети лица. В момента имаме едно от малките места при фиксиран бюджет, където има ликвидност и не можем да го направим, защото се подават абсолютно нецелесъобразни искове“, обясни Петков.