Административните съдилища в Ямбол и Велико Търново потвърдиха решения на КПКОНПИ за установен конфликт на интереси за кмета на община Стражица и за кмета на община Болярово. Решенията на съдилищата не са окончателни и подлежат на обжалване пред Върховния административен съд (ВАС).

За Румен Павлов, кмет на община Стражица, е установен конфликт на интереси след проведена тръжна процедура през 2016 г. Общински имот с площ от 607 кв. м е бил продаден за 11 472,30 лв. на мъж, назначен с трудов договор като шофьор в общината.

През 2017 г. той продава същия имот на съпругата на кмета за сумата от 6340 лв. Съдът намира, че в случая са налице икономически обвързаности и кметът на Стражица е действал в свой частен интерес.

По отношение на сключен договор за покупко-продажба на имот, частна общинска собственост на 2 септември 2019 г., отново закупен от същия шофьор в община Стражица, съдът намира за неправилно, че кметът не си е направил самоотвод при сключване на договора. Продаденият имот е с площ от 1020 кв. м и граничи с хотел „Ралица“, собственост на градоначалника. Потвърдена от съда е наложената от КПКОНПИ глоба в размер на 5000 лв.

За Румен Павлов това е трето решение на Комисията, с което е установен конфликт на интереси. Първото решение е от 20 февруари 2020 г., когато за сключени от него 12 договора в частен интерес му е наложена глоба в общ размер на 60 000 лв. С решение на Комисията от 13 май 2020 г. на кмета на община Стражица за установен конфликт на интереси е наложена отново глоба в размер на 15 000 лв., като е постановено и отнемане на сумата от 53 350 лв. за това, че е подписал платежни нареждания за доставки на гориво, обеди, вечери, коктейли и нощувки в хотел „Ралица“, стопанисван от брат му и дъщеря му.

За Христо Христов, кмет на община Болярово, до 2019 г. КПКОНПИ е установила, че е сключил 5 договора за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд със своя син - земеделски производител.

Кметът е бил длъжен да си направи самоотвод, тъй като действията му са в частен интерес на свързано с него лице – неговият син. Наложена му е глоба от 5000 лв.

ВАС остави потвърди, че има установен конфликт на интереси и по отношение на директора на Столичната здравноосигурителна каса - Гергана Андреева-Сотирова, защото тя е определяла месечното възнаграждение на съпруга си, главен специалист в ръководената от нея специализирана администрация.