Заради конфликт на интереси КПКОНПИ глоби с 15 хил. лв. кмета на столичния район „Красно село“ Росина Станиславова. В полза на държавата ще бъде отнета и получената от нея сума в размер на 9981,46 лв. 

Тя се разследва за твърдения, че като ръководител на европейски проект е платила сама на себе си средства по програмата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“. 

КПКОНПИ посочват, че в хода на проверката е установено, че на 7 май 2020 г. Станиславова е определила екипа на проекта и със заповед е посочила за ръководител самата себе си. Още същия ден е издала и втора заповед, в която си е възложила допълнителни функции и е определила почасовото възнаграждение на екипа на проекта, като най-високата ставка е за ръководителя му – самата тя.

На 22 май 2020 г. районният кмет е наредила с документ полагането на извънреден труд за себе си и още 3 общински служители, а на 5 януари 2021 г. тя отново е издала заповед, с която си възлага допълнителни функции за изпълнение и е определила размера на индивидуалната часова ставка за самата себе си. 

„С тези свои действия Станиславова е реализирала конфликт на интереси, като е издала актове в свой частен интерес, а също е формирала права и облага за себе си в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност“, уточняват от КПКОНПИ. 

При изслушването Росина Станиславова е посочила, че е нормално да бъде ръководител на проект, след като ръководи и цялата общинска администрация на район „Красно село“.

Междувременно тя коментира във „Фейсбук“, че към настоящия момент няма правно валидно решение на комисията и е несъстоятелно да се коментира документът.

Пред районната община граждани искат оставката на Станиславова.