Министерството на труда и социалната политика ще предложи през следващата година размерът на компенсациите за работниците от затворените бизнеси да бъде 75% от осигурителния им доход.

В момента по мярката „Запази ме“ служителите получават по 24 лв. на ден, ако са осигурени на 8 ч. и са в неплатен отпуск. На практика това е двойният размер на минималното обезщетение за безработица в страната, като представлява малко над 80% от минималната работна заплата.

С новото предложение няма да има намаление на размера на компенсациите и те ще са индивидуални спрямо осигурителния доход на конкретния работник. Очаква се служителите да получават повече от сегашните 24 лв. на ден.

Предстои измененията в мярката „Запази ме“ да бъдат обсъдени с работодателите и синдикатите в Националния съвет за тристранно сътрудничество, след което да бъдат внесени за разглеждане от Министерския съвет.

„По мярката 80/0 до момента имаме подадени 4019 заявления от работодатели за компенсиране на 19 576 работници за малко над 9 милиона лв. Вече са извършени първите плащания за 290 работодатели, като още се извършват плащания, включително през дните до Коледа. Между празниците също ще се плаща тази мярка“, поясни Сачева.

"Ще се извършват плащания включително през дните до Коледа и между празниците също ще се извършват плащания. До 31 декември тя остава такава и непроменена - 24 лева на ден", каза соациалният министър. 

„Останалите мерки продължават да действат. Мерките 60/40 и 80/20 за хотелиерство, ресторантьорство, туризъм и транспорт ще продължи да действа до 31 март. До момента са изплатени 602 милиона лева по мярката 60/40, запазени са около 250 000 работни места. Работниците запазиха не само 100% от доходите си, но и работата си повече от три месеца“, каза Сачева.

По мярката 80/20 са подпомогнати общо 1700 работодатели и самоосигуряващи се лица. Общо над 40 000 работни места са запазени в секторите хотелиерство, ресторантьорство, туризъм и транспорт. За транспорт са около 9000 души.

По отношение на родителите, които получават целева помощ, подадените заявления към днешна дата са 32 298. От тях до този момент са одобрени 10 5329.

„Мярката продължава да действа, имаме достатъчно средства за нея. За тази година са 7 милиона лева, а за следващата – 73 милиона лева“, поясни социалният министър.

По мярката „Родители в заетост“ – осигуряването на средства за детегледачка, от началото на пандемията досега са сключени 2650 договора и са изплатени 20 милиона лева за родители, които ползват услугите за детегледачка.

Безработицата за месец ноември е 6,7%. Към 15 декември бележи слаб ръст – 6,88%. Сачева обаче смята, че до края на месеца тя няма да надвиши 7%. Регистрираните безработни към днешна дата са 226 013 души. От началото на извънредното положение досега на работа са постъпили 205 528 души.