Съдия Румяна Ченалова е обявена за общодържавно издирване, обявиха от прокуратурата днес. Срещу нея на 26 февруари е образувано досъдебно производство за престъпление по служба и за документно престъпление.

Информация за престъпленията, в които е обвинена Ченалова, с оглед защита на тайната на разследването, ще бъде предоставена след предявяване на постановлението ѝ за привличане като обвиняема, заявиха от държавното обвинение.

На 25 март 2015 г. на Румяна Ченалова лично срещу подпис е връчена призовка за явяване в качеството на обвиняемо лице. В призовката е отразено, че следва да се яви в 10.30 ч. на 31 март 2015 г. В призовката са определени и резервни дати в случай, че посочи уважителни причини за неявяването си, обясниха от прокуратурата.

В този период съдията е изпратила няколко молби за промяна на датите за явяване, както и болнични листове. Въпреки че молбите са били съобразени, тя и адвокатът ѝ не са се явили и на следващите дати.

От областна дирекция „Охрана” - София и Областна дирекция „Охрана” - Стара Загора са получени доклади за това, че при многократно посещение на известните по делото адреси в двата града на 08.04.2015 г и на 09.04.2015 г. Румяна Ченалова не е била намерена, поради което не е изпълнено указанието за принудителното ѝ довеждане, пишат още от прокуратурата.

Отправени са запитвания до съответните компетентни органи с цел установяване на актуалното местонахождение на съдията. Получените отговори не са съдържали нова информация за местонахождението на лицето. Именно това е наложило обявяването на Румяна Ченалова за издирване.

Разследването по досъдебното производство се провежда от Специализираното звено за противодействие на корупцията.

Срещу Румяна Ченалова на 27.02.2015 г. е образувано и друго досъдебно производство за престъпление по чл. 282, ал. 2, вр. ал. 1 НК.