Президентът Румен Радев ще открие в София международна конференция по демографската устойчивост.

Форумът ще се проведе в хибриден формат в рамките на два дни с участието на държавни и правителствени ръководители, министри, представители на гражданското общество, частният сектор, академичните среди и международната общност.

В откриването на форума ще участва зам.-генералният секретар на ООН и изпълнителен директор на Фонда на ООН за населението Наталая Канем, която е на посещение у нас.