„Интерконекторът е от национално значение. Не е важен само за нашите две страни, но и има значение за постигането на реална диверсификация за страните от Централна и Източна Европа“.

Това заяви президентът Румен Радев по време на среща със собственика и ръководството на строителната фирма, изграждаща междусистемната газова връзка с Гърция, „Авакс“ и ръководството на проектната компания, възложител на строежа, „Ай Си Джи Би“.

Според него проектът ще гарантира стабилното икономическо развитие в региона.

„Искам да ви поздравя за положените усилия и за извършената работа до момента. Българската страна е готова за съдействие с пускането в експлоатация възможно най-бързо. Надявам се останалите довършителни дейности и работите, касаещи пожарната безопасност на проекта ще бъдат приключени при пълна мобилизация“, допълни Радев.

"Имаме една поговорка в Гърция. Изядохме животното – остана само опашката", добавиха шеговито от гръцката компания. Дружеството ще осигури двугодишен гаранционен период, в който ще се извършва поддръжката.