Въоръжените сили са в състояние само частично да изпълняват задачите по мисиите, произтичащи от конституционните задължения по гарантиране на независимостта, суверенитета и териториалната цялост на страната, в системата за колективна отбрана на НАТО и в общата политика за сигурност и отбрана на ЕС, заяви президентът Румен Радев, който участва в честването на патронния празник на Военната академия „Георги Стойков Раковски”.

„Причините са до болка познати – липса на съвременна техника, въоръжение и оборудване, на средства за пълноценна бойна подготовка, нисък социален статус на военнослужещите и застрашителен отлив на личен състав”, каза още президентът Радев.

По думите му това е резултатът от дългогодишна политическата недалвовидност, системно недофинансиране и кампанийност.

По думите на президента Стратегията за национална сигурност вече не отговаря на съвременната среда за сигурност.

Използвани са материали на БТА