Министрите на здравеопазването и образованието и представители на неправителствени организации проведоха среща по повод проучването сред родителите относно нагласите им към възможността учениците да бъдат тествани с бърз антигенен тест.

По време на разговора бяха обсъдени най-често задаваните въпроси в последните дни от страна на родителите. 

1. Каква е целта на тестването и колко често ще се прави?

- Целта на провеждането на антигенно тестване сред учениците е да се направи „моментна снимка“ на заболяемостта в училищата след частичното възстановяване на учебния процес. По този начин ще се гарантира максимално безопасна среда, за да продължи присъственото обучение.

2. За коя възраст се отнася тестването?

- Тестването ще може да бъде проведено на желаещите ученици от 1. до 12. клас. То няма да е задължително, а по желание и със съгласието на родителите. Тестване няма да се прави на децата в предучилищна възраст – в детските градини.

3. Кой взима пробата, къде и как? Кой получава резултатите?

- За резултатите на всеки един ученик ще бъдат уведомени лично неговите родители, а при необходимост от последващи действия (карантиниране на паралелка и/или допълнително изследвания на контактни лица) - съответният класен ръководител и директор на училище.

В резултат на получената информация от проучването и осигуряването на необходимия брой тестове, ще бъде определено за отделните училища времето и медицинските специалисти, които ще извършат тестването. На учениците ще бъде направен антигенен тест от медицинско лице, като процедурата цели откриване на вируса, което може да предизвика локален дискомфорт.

4. В кои случаи може да се назначи повторен тест с РСR?

- PCR тест е възможно да бъде назначен само в случаи, когато това е предписанието и препоръката на медицинско лице.

5. Предвижда ли се тестване за антитела?

- На този етап не се предвижда прилагане на тестове за откриване на антитела сред учениците и учителите.