Родителите се оказаха разделени по отношение на присъствената форма на обучение на учениците.

Една част от тях този следобед излязоха на протест пред здравното министерство с искане да бъде възстановено присъственото обучение на учениците от 5. до 12. клас.

В отворени писма до парламента, министрите на здравеопазването и на образованието неотдавна родителите посочиха, че дистанционното обучение демотивира децата и влошава здравословното им състояние.

Те дадоха срок на институциите до днес да осигурят присъствено обучение за всички ученици.

В същото време от Science in the Crisis – Наука в кризата, Родители за безопасно образование и Учители за безопасно образование също изпратиха писма до премиера и министрите на здравеопазването и образованието.

В него настояват за въвеждането на възможно най-строги противоепидемични мерки, за да се ограничи разпространението на коронавируса.

Сред исканията им са прекратяване на присъственото обучение за всички ученици от 1. до 12. клас, както и на присъствения учебен процес в системата на висшето образование.

Настояват и за преустановяване дейността на детските градини и ясли с изключение за децата, чиито родители работят в системата на здравеопазването. Сред исканията са и затваряне на образователни центрове и школи и преминаването им в дистанционен режим на работа.