Протест на родители срещу проектозакона за закрила на детето започна в София. Той беше представен за обществено обсъждане още в края на миналата година и има амбициите за един съвременен закон с модерно отношение към децата.

Законът обаче породи много дебати. И в момента дори продължават да се изпращат нови предложения и препоръки. Родителите, които протестират днес искат пълното преработване на закона, защото според тях родителите ще имат само задължения и никакви права.

„За съжаление, дебатът, който се води в момента основно в общественото пространство е именно за действащи и то от доста години текстове в Семейния кодекс и Кодекса за закрила на детето, обясни Елена Кременлиева, директор "Социално включване" към Министерството на труда и социалната политика. „Текстове по отношение на насилието, текстове по отношение на родителските права и задължения, текстове по отношение включително и на религиозните дейности и това са текстове, които действат в Закона за закрила на детето повече от 10 години,” коментира Кременлиева.

От социалното министерството допълниха, че в работната група по закона са работили повече от 10 национално представени неправителствени организации. В министерството се надяват законът да се преработи и да бъде представен в окончателния му вид до края на годната.