По 35 лева месечни помощи получават всеки месец около 800 000 деца, сочи статистиката. Това струва на бюджета около 400 милиона годишно.

В момента детски надбавки се дават на семейства, в които доходът на член от него не надвишава 350 лева месечно. Освен това децата трябва да ходят редовно на училище, на профилактичен преглед и на задължителни имунизации.

Родители обаче започнаха подписка, с която ще настояват доходният критерий от 350 лева на член от семейството да отпадне и всички да получават помощта.

Искането на родители срещна острата съпротива на икономистите. Без усмивка посрещнаха идеята и управляващите.

От социалното министерство обаче обясняват, че парите в бюджета са ограничени и не могат да стигнат за всички, затова трябва да се дават само на най-нуждаещите се.

"Да отпадне доходният критерий не би могло да се случи към този момент", заяви Миляна Павлова, експерт от отдел "Политики за децата и семействата" в социалното министерство.

Според икономисти доходният критерий не само, че не трябва да отпада, а трябва да стане по-строг.

"Много по-добре би било, ако този критерий се направи по-стриктен, така в него ще попаднат много по-малко семейства, които наистина са крайно нуждаещите се и на които ще могат да им се отпускат по-големи суми", заяви Десислава Николова, главен икономист в Института за пазарна икономика.

Доходният критерий от 350 лева на член от семейството важи и за еднократните помощи за първолаци. От тази есен критерият отпада, но само за първолаците с увреждания. Те ще получат по 150 лева, без значение от дохода на семействата им.

От началото на 2013 година отпада доходният критерий и за децата с един жив родител. От догодина всички полусираци ще получават 35 лева.

Средно на месец, между 2000 и 7000 семейства се лишават от детски надбавки, тъй като децата им имат повече от 5 неизвинени отсъствия от училище. Освен това, всеки месец санкции се налагат на семействата на поне още 100 деца, тъй като не ги водят на профилактичен преглед или на задължителна имунизация.