Прокуратурата удължи проверката по случая с разорания плаж „Смокини-Север“. Това се случва след инспекции на два контролиращи органа с противоречиви заключения.

След първите сигнали за разораната ивица концесионерът отрече, че са засегнати дюни – багерите премахнали досегашни заведения и заравнили за нови.

„Извикахме специализирана, оторизирана фирма – „Шуменски кадастър ООД“ и ги накарахме да забият колчета, къде се намират дюните, като ги накарахме да го направят на 2,50 м разстояние от началото на дюната“, заяви преди повече от седмица концесионерът Иван Алексиев.

По кадастрална карта границите на дюните са по-назад от заравненото, потвърди и проверката на Регионалната инспекция по околна среда. Въпреки това от Министерството на туризма видяха нарушение на целостта на плажа и то по еко изисквания, заложени в концесионния договор.

„Констатираното неестествено състояние на морския плаж след преминаване на верижна техника представлява неспазване на екологичните норми, свързани с опазване на естествения ландшафт по начин и със средства, недопускащи вредно въздействие, необратими изменения и увреждане“, се чете в позицията на ведомството.

Глобата в размер на 3 800 лв. е постъпила в министерството, уточниха оттам за bTV. Тя е 5% от общото възнаграждение на концесионера и законът не позволявал да е повече.

А според екоактивиста Спас Узунов прокараната от багер права отсечена линия е доказателство за разрушаването на тази бяла дюна.

„Липсва т. нар. „ембрионална“ или „зародишна“ дюна, която всъщност подхранва останалите. Тя естествено няма права граница, както наблюдаваме в момента. Да, както казва концесионерът, той е на два метра и половина, но от дюната, която присъства в специализираната карта по реда на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. В тази карта не са отбелязани почти половината от българските дюни. По каква причина аз лично не мога да твърдя“, обяснява Узунов.

Плажът попада и в защитена местност, където според сайта на екоминистерството се забранява всякакво строителство, изтъкват още природозащитниците. От концесионера отказаха коментар до края на проверките.