Комисията по бюджет и финанси прие на второ четене удължаването на държавния бюджет. То ще важи до края на юли. Предстои решението да бъде гласувано и в пленарна зала.

На заседанието си депутатите приеха Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Преди това обаче те проведоха обсъждане на различните предложения на парламентарните групи, които бяха постъпили между първо и второ четене. Няколко от предложенията бяха от страна на МФ и бяха припознати от парламентарната група на ПП-ДБ.

Заместник-министърът на финансите Георги Клисурски заяви, че в Бюджета 2022 е заложен минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по чл. 68 от Закона за държавния служител - 780 лв. По думите му това се прави, за да има съответствие и яснота.

Освен това са записали и еднократната помощ за ученици, записани във 2., 3. и 4. клас по чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца за учебната 2023/2024 г. да е в размер на 300 лв. Предложението на МФ беше подкрепено в комисията.

Предложението на МФ за това считано от 1 юли 2023 г. да се определят минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване в размер на 523,04 лв. и максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал.2 от Закона за гарантиране вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя в размер на 1950 лв.

В преходните и заключителните разпоредби на закона беше прието пенсионерите с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, на които е определена чужда помощ, получават към определената им пенсия добавка в размер 75 на сто от социалната пенсия за старост.

От МФ препоръчаха при приемането на Закона за Бюджет 2024 г. в Народното събрание или в Министерство на финансите да се обмисли за механизъм за дългосрочно капиталово бюджетиране на общините, но и държавата.