Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров излезе с позиция по повод дисциплинарното уволнение на доц. Мартин Осиковски, извършено от него.

„То е по повод негови неверни твърдения за политическа агитация в УНСС или агитация, организирана от УНСС“, написа проф. д-р Димитров, след като Осиковски беше уволнен след пост във „Фейсбук“ по повод подадената му оставка от ръководна позиция след посещение на Бойко Борисов в университета в началото на април.

„Неверните твърдения са, че на централния вход на УНСС са използвани партийни символи на политическа партия, както и че при посещението на министър-председателя на 2 април 2021 г. е извършван, по думите на доц. Осиковски, „политически агитпроп“, пише още в позицията.

Ректорът на УНСС призова доц. Осиковски да представи публично доказателства за твърденията.

"На базата на тези неверни твърдения доц. Осиковски инициира медийна кампания срещу УНСС, като крайният резултат бяха десетки негативни публикации за нашия Университет. За мен тези обвинения са много сериозни и аз не мога да остана безучастен – както и доц. Осиковски казва: „законите на Съвестта не ми позволяват да подмина това с невнимание – другояче не мога“, пише ректорът на УНСС.

Той обясни, че съгласно процедурите по Кодекса на труда е поискал писмено обяснение от доц. Осиковски, с искане да представи доказателства за своите твърдения.

„Такива доказателства не бяха представени. На базата на тези обяснения и след преценка на всички обстоятелства по този казус, свързани с доброто име на Университета и лоялност към работодателя, на 21 април 2021 г. взех решение за дисциплинарно уволнение съгласно Кодекса на труда.“, продължава в писмената си позиция проф. Димитров.

Факултетът по журналистика и масова комуникация в СУ се обяви против дисциплинарното уволнение на доцент Осиковски. Неговите колеги от катедра "Медии и обществени комуникации" също поискаха наложеното наказание за дисциплинарно уволнение да бъде преразгледано. 

В своята позиция проф. д-р Димитър Димитров казва, че би преразгледал уволнението само ако преподавателят представи доказателства за извършена  предизборна агитация.  

До момента съм дал десетина интервюта по темата за различни медии, включително и няколко телевизии. Не се крия и не отбягвам темата. За разлика от доц. Осиковски, своевременно съм информирал за решението си академичната общност в лицето на Ректорския съвет, Ректорско-деканския съвет и Академичния съвет на УНСС. Взимам решенията си сам и не се крия зад колективни решения. Решението ми не е емоционално, не използвам обидни квалификации и манипулативни намеци. Не се влияя от политически пристрастия или изборни резултати. Решението ми се основава на истината, фактите и закона.

Уважавам професионалните и човешките качества на доц. Осиковски и затова искам ясно да заявя – неговото уволнение по никакъв начин не е свързано с изразяване на политически възгледи или ограничаване на свободата на словото. Свързано е единствено с неговите неверни твърдения за политическа предизборна агитация на територията на Университета.

В нашия Университет при всяка изборна кампания има десетки кандидати от различни политически партии, действащи политици и заемащи държавни постове. Това никога не е било и няма да бъде проблем в академичната колегия, където цари дух на толерантност и разбиране към възгледите на другите. Никога политическите пристрастия не са пренасяни на територията на университета. Аз и моят екип сме доказали, че насърчаваме публичния диалог, откритостта и прозрачността при вземането на решения и в академичния живот на УНСС.

Уважавам всички, които изразиха мнение по този наистина сериозен казус, въпреки наличието на обидни квалификации, които далеч надхвърлят добрия тон. Давам си сметка за отзвука. Но когато говорим за истината, морала и съвестта, трябва да отидем докрай. Моята съвест и морални принципи не ми позволяват да отмина с лека ръка тежките неверни твърдения и обвинения за политическа агитация на територията на Университета, отправени от доц. Осиковски. 

Публично призовавам доц. Осиковски да представи доказателства за своите твърдения (аудиовизуален материал или решения на компетентен държавен орган)  – но не колажи, и не снимки от 2019 г., а истинските факти от 2 април 2021 г.

Ще преразгледам решението си за уволнението само при едно- единствено условие – когато доц. Осиковски представи и най-малкото доказателство за осъществяване на предизборна агитация,  съгласно законите и Конституцията на Република България.

В края на това изявление искам да информирам всички, че съгласно решение № 211-НС, София 23 ИР, 03.04.2021 на компетентния орган по изборите, а именно Районната избирателна комисия, по повод сигнал от г-жа Мария Илийчова Георгиева, пълномощник на КП „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН“, предизборна агитация в УНСС няма и сигналът е оставен без уважение.