Четирима служители на училището в Дебелт са знаели, но не са съобщили за сексуалното насилие над петокласник.

Още в деня, в който се е случило, директорката, класният ръководител, ресурсният учител и медицинската сестра са забелязали, че има индикации за осъществено посегателство над детето. Те обаче не са уведомили нито полицията, нито органите по закрила на детето, нито родителя. Това показват резултатите от проверката на ДАЗД. 

Установено е още, че не са предприети превантивни действия за предотвратяване на тормоза в училище, въпреки че през октомври 2014 г. 84 от децата посочват тоалетните като място за осъществяването му.

В училището липсва пропускателен режим, не е имало охрана и/или видеонаблюдение, няма разписани ясни правила как и къде се осъществява дежурството на учителите.

Директорът не е осъществявал контрол на дейностите по опазване на живота и здравето на децата и дейността на дежурните учители и възпитатели, а само на учебната дейност.

Докладът ще бъде предаден на прокуратурата и на МВР.

Ще бъдат предприети административно-наказателни мерки спрямо директора, класния ръководител, ресурсния учител и медицинския специалист в училището и ще бъде поискана дисциплинарна отговорност за работещи в учебното заведение.

На училището ще бъдат дадени задължителни предписания с определен срок за изпълнение и методически указания за реализиране на изискванията му.

Заради бруталния случай на насилие родители отказаха да пуснат децата си на училище. Стигна се и до протест, в който се намесиха членове на радикална организация в града.

Няколко дни по-късно директорът на ОУ „Антон Страшимиров” в Дебелт Таня Вангелова подаде молба за напускане.