Група мъже от силистренското с.Зарица спасиха от измръзване щъркели, пострадали от ледения дъб.

Четири от тях били намерени вчера. За птиците започнал да се грижи Сафет Халид, който ги приютил на топло в едно от помещенията на стопанството си. Дал им храна и вода.

Запалил печка и цяла нощ не спал, за да се грижи за тях. Не може да ни разкаже сам, защото след операция  губи гласа си.

Днес мъжете намерили още един щъркел с обледенени криле и го прибрали при останалите.

Щъркелите са преуморени от дългия полет, стресирани са от преживяното и все още не приемат храната.

Между 200 и 300 са щъркелите накацали по полетата около Дулово също заради обледеняване на крилете. Те обаче не са в толкова тежко състояние и няма как да бъдат уловени. Кметът на Дулово е поел ангажимент да се следи за състоянието на птиците, за да се реагира при нужда.

Няколко щъркели са спасени и в шуменското село Наум. 

МОСВ съветва гражданите, които са намерили птица в безпомощно състояние в населените места или около тях, да потърсят помощ на "зеления" телефон на съответната Регионална инспекция по околна среда и води, да сигнализират в горските стопанства или в съответната община.

В страната има няколко спасителни центъра за диви животни и РИОСВ може да потърси съдействие за настаняването на намерените бедстващи птици. Това се извършва по определен законов ред. Птиците се настаняват с протокол и след възстановяването им се връщат в природата на мястото на намиране или на подходящо място в близост до него, допълниха от МОСВ.