На незаконния строеж край Калиакра продължава да се работи. Вчера разказахме за строителството на административна сграда, в терен, който е в две защитени зони. Днес вече е излят и бетона.

На обекта не се виждат работници, няма и информационна табела, от която да е видно  кой е възложител и кой изпълнител на обекта.

За продължаващото строителство информираме главния архитект  на община Каварна, който веднага дойде на място.

Арх. Камен Жейнов окачестви случващото се като наглост. Според него на възложителите на строежа, две физически лица, все още не е връчен констативния акт от проверката за закоността на строежа.  Това обаче едва ли е пречка да спрат строителството, тъй като вчера в общината са получили писмо от тях.

"Тези хора твърдят, че имат документи за откриване на строителна  площадка, които просто не фигурират при нас”, добави архитектът.

Оказва се, че няма кой да спре строителството докато тече спора. По думите му  единственият начин е да се подредят едни хора  и да пречат някой да дойде  да лее бетон по всяко време на денонощието.

Следващата седмица констативният акт ще бъде връчен на възложителя.  А кметът ще издаде заповед за доброволно премахване на вече построеното.