В Сливен педагози и психолози ще работят с деца и младежи в риск, които са напуснали училище или са нарушили закона. Помощ ще получават и техните семейства.

Центърът е съвместен проект на УНИЦЕФ и Община Сливен.Той ще помага на деца на възраст между 10 и 18 години в риск. „Целта е да бъдат подкрепени семействата, да бъдат върнати децата в училище и да може децата наистина да имат право на образование, а не да бъдат наказвани”, обясни председателят на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева.

Екипът на Центъра ще работи с деца и семейства от квартал „Надежда”. Там дори не знаят за проекта.

Центърът за работа с деца ще дава втори шанс и на възпитаниците от интерната в Драгоданово. „Да ме научи занапред как да се справям с трудностите и да не допускам това, което не трябва да допускам”, обясни момиче от интерната.

Крайната цел на проекта е интернатите да бъдат закрити.