Общините имат едномесечен срок да преценят дали могат да се справят с язовирите или ще ги предадат на държавата. До дни кабинетът трябва да внесе промени в закона за водите, които да решат проблемите с безстопанствените водни съоръжения.

Според анализа на правителството язовирите в страната са 5700, като от тях над 4500 са общинските.

Според последната проверка на прокуратурата 81 са в предаварийно състояние, а над 2000 са технически неизправните съоръжения. 205 са определени като опасни.

Известно е, че пари за поддръжка на язовирите няма, не е известно обаче каква е печалбата и кой я прибира.

Двата язовира на малката подбалканска община Пирдоп – Душанци и Жеков вир, са общинска собственост. Водите им се използват от едни от най-големите предприятия в страната, за което те си плащат.

Водният обект е общинска собственост и по закон общинският съвет и кметът трябва да издават разрешенията за водоподаване. Те трябва да събират и таксите, но дори сега те се събират от басейновата дирекция.

„Общината е ощетена с близо 2 млн. лв. към днешна дата. Средства за поддържане нямаме – нито в бюджета, нито държавата ни финансира, а в същото време ни се вменява, че ние сме отговорни за тези съоръжения. Таксите трябва да постъпват в общините”, категоричен е Ангел Геров.

Законодателната промяна предвижда в едномесечен срок общините да предадат доброволно язовирите, които не могат да стопанисват, на държавата. Има и предложение да се създаде и фонд, който да генерира средства не само от бюджета, но и от стопанската дейност на всички язовири.

Кметът на Пирдоп Ангел Геров не иска да отстъпва язовира на държавата. „Смятам, че общините ще бъдат по-добри стопани, стига да бъде регламентирано финансирането”, казва той.

Съоръженията в Пирдоп са в добро състояние само благодарение на това, че предприятията, които ги използват, ги поддържат. Само миналата година са инвестирани над 2 млн. лв.